Downloads

Op deze pagina vindt u gemakkelijke downloads die beschreven staan in het boek ‘Autisme anders bekijken’. Alle downloads zijn kostenloos te gebruiken maar dienen bij verspreiding wel voorzien te zijn van bronvermelding die we standaard in de downloads hebben bijgevoegd. Mochten er over het gebruik van deze downloads vragen zijn, neem dan gerust contact met ons op.

 

Mijn emmerMijn eigen emmer

Met deze download kan iemand visueel aangeven hoe ‘vol zijn/haar emmer is’ Na het printen van de PDF, lamineert u de kaart. Vervolgens kan hij uitgeknipt worden en zet u de kaart in elkaar met behulp van een splitpen. Zo kan iedereen gedurende dag aangeven hoe vol de emmer is zodat er tijdig passende aktie op ondernomen kan worden.

 Link: Download ‘Mijn eigen emmer’ 

 

Stop-Denk-Doe-Check

StopdenkdoecheckjongenVeel kinderen met autisme, maar ook kinderen met ADHD of faalangst, hebben baat bij de ‘beertjes-methode’ van Meichenbau. Hiermee worden kinderen getraind om hun handelen te plannen volgens vier stappen: 1. Stop –> 2. Denk –>3. Doe –> 4. Check 

Dit is een cognitieve training, het kind leert om bewust (via de cognitie) zijn handelingen te sturen. Om de stappen te ondersteunen wordt gebruik gemaakt van de “taal” (de stappen worden in woorden omgezet)

1. “Wat moet ik doen ?”
2. “Hoe ga ik dat doen ?”
3. “Ik doe mijn taak.”
4. “Ik kijk na of ik het goed gedaan heb.”

Omdat kinderen (met autisme) echter (vaak) beter kunnen onthouden als er beelden gebruikt worden, heeft Meichenbaum er in de jaren 70 vier leuke beertjes aan toegevoegd. Spectrumvisie heeft dit model aangepast aan de huidige tijd. U kunt kiezen voor de jongen of de meisjes-variant.

Link 1 : Stop-denk-doe-check voor jongens
Link 2: Stop-denk-doe-check voor meisjes 

Signaleringsplan

Signaleringsplan 1Een signaleringsplan is een document waarin zo precies mogelijk beschreven wordt wat je kunt zién (merken) aan een kind als signaal dat hij spanning opbouwt. Op het moment dat je dit in een heel vroeg stadium signaleert, kun je ook dan al ‘ingrijpen’, en zo voorkomen dat de spanning verder opbouwt. Met ingrijpen bedoel ik:

  • Kijken waar de spanning vandaan komt (of lijkt te komen)
  • De oorzaak van de spanning wegnemen
  • Ontspannende maatregelen aanbieden

Daarnaast kan in een signaleringsplan heel goed aangegeven worden wat passende interventies zijn bij de verschillende fases van spanning. We weten tenslotte dat wanneer een kind stress heeft, het ontwikkelingsniveau op alle gebieden daalt. Als voorbeeld: Een kind dat in ontspannen toestand prima verbaal kan communiceren, kan misschien in tijden van stress maar zinnen van twee of drie woorden begrijpen. Het opstellen van een signaleringsplan op zich zorgt er al voor dat degene die hem invult zich bewust wordt van de zichtbare signalen waarop hij of zij actie zou kunnen ondernemen. Het maakt dat de omgeving zich bewust wordt van zijn verantwoordelijkheid dit te doen, omdat kinderen zelf vaak niet in staat zijn om op dit moment te voelen, of te beseffen, dat zij spanning opbouwen. Het geeft wél een mooie tool om met kinderen in gesprek te gaan over hun eigen spanning, en wat zij hieraan kunnen doen.

Link : Leeg model signaleringsplan (Word 2017)

 Link : Leeg model signaleringsplan  (PDF)

 

Stressthermometer

DriehoekNiet alleen de omgeving moet zich bewust zijn van de zaken die spanning veroorzaken, ook het kind zelf moet dit leren. Om zelfstandig en met zo groot mogelijk comfort te kunnen leven, is het essentieel dat het kind dit van zichzelf weet, en dat hij of zij aan emotionele zelfzorg kan doen. De eerste stap hierin is dat een kind leert zijn eigen spanningsopbouw te herkennen. Een mooie tool hiervoor zijn de zogenaamde stressthermometers. Zij geven een spanningsopbouw in kleuren of ‘graden’ aan, waarop een kind kan aanwijzen in welke fase hij zit. De meeste modellen die gebruikt worden, geven een opbouw van groen (ontspannen) naar rood (escalatie). Ik mis hierin een visualisatie van de laatste fase, waarin een kind boos of ontploft is geweest, en in de herstelfase zit. Het is goed een kind de ruimte te geven te ontploffen (als dit nodig is), maar dan ook duidelijk te weten wanneer dit genoeg is geweest. Voor kinderen geeft dit een uitweg ná hun boosheid: dit hoort bij mijn boos worden en ik kan dit ook weer goedmaken en afronden. Ik kan bij mijzelf voelen wanneer de ergste boosheid over is, en wanneer ik weer op weg naar groen ben. Ik weet ook wat ik kan doen als mijn boosheid over is. Het model geeft al deze fases weer. Het is een schematische weergave van een vulkaan waarin het voor kinderen (en hun omgeving) maar weer eens aangeeft dat, wanneer je alleen op (zichtbaar) gedrag let, je vaak alleen het topje ziet (de uitbarsting), terwijl de opbouw (de oorzaken) naar dat gedrag al veel eerder aan de gang waren. Als je goed kijkt (of preventief de signalen in beeld hebt gebracht), kun je echter veel eerder zien dat er iets aan de hand is. Je zou het signaleringsplan van Spectrumvisie kunnen leggen op dit model, waarin iedere fase een andere kleur in de vulkaan geeft. Om echt aan emotionele zelfzorg te kunnen doen moet een kind ook weten wat hij of zij in de verschillende fases van spanning zou kunnen doen om weer in ‘groen’ te komen. Het spreekt voor zich dat een kind wat verder ontwikkeld moet zijn op emotioneel gebied om dit te kunnen bedenken en toepassen.

Link : Stressthermometers ‘driehoekmodel’ & ‘vulkaanmodel’ 

 

Het autismepaspoort (voorbeeld) 

ppBij iedere workshop krijg ik wel een paar keer de vraag of mensen een ‘papieren versie’ van het paspoort mogen meenemen, om bijvoorbeeld op school te kunnen laten zien. Met de onderstaande link kunt u een reeds ingevuld voorbeeld van het autismepaspoort bekijken. De laatste twee pagina’s betreffen een bijlage waarop alle bijzonderheden staan vermeld die uit het zintuiglijk profiel naar voren zijn gekomen.

Link 1: Het autismepaspoort