AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Passende beveiliging van gegevens zien wij als een belangrijke basis voor onze dienstverleningen. Spectrumvisie investeert daarom constant in informatiebeveiliging. Zo volgen wij de ontwikkelingen m.b.t. eventuele nieuwe kwetsbaarheden, nemen wij feedback over onze beveiliging zeer serieus en laten wij onze systemen regelmatig door een externe partij testen. Op basis van het veranderende dreigingsbeeld maar ook de nieuwe wet- en regelgeving, hebben wij eind 2017 een aantal aanvullende beveiligingsmaatregelen getroffen.

Voor een aantal van deze maatregelen waren wij afhankelijk van onze leverancier. Helaas konden onze wensen hier niet snel genoeg worden gerealiseerd waarop Spectrumvisie heeft besloten om alle online diensten (websites, applicaties, databases, etc.) bij een andere leverancier onder te brengen. De verandering van leverancier en het opnieuw opbouwen van onze systemen volgens de laatste stand der techniek, heeft eraan bijgedragen dat wij op dit moment alle gewenste en noodzakelijke beveiligingsmaatregelen hebben gerealiseerd.

Naast de verhuizing van diensten, is ook de programmacode van de applicatie van het Autismepaspoort gereviewd en op een aantal punten helemaal herschreven. Ook zijn alle websites voorzien van HTTPS/TLS waardoor onze klanten er zeker van zijn dat zij met het juiste adres communiceren en dat de uitwisseling van gegevens altijd wordt versleuteld. Tevens hebben wij hiermee de meeste eisen die betrekking hebben op de nieuwe privacywetgeving (AVG/GDPR) gerealiseerd. Wij zijn trots op het hoge veiligheidsniveau dat wij hiermee voor onze klanten hebben gerealiseerd

Er zijn onafhankelijke partijen die het veiligheidsniveau van de applicatie mijn.autismepaspoort.nl kunnen toetsen. Hier kwamen (januari2018) de onderstaande indrukwekkende resultaten naar voren:

Securityheaders : A+
Guardian 360 : 95%
Qualys : 99% / A+

Om een indruk te geven, hiermee scoorden wij op segmenten hoger dan een partij als PayPal.

Ook in de toekomst blijft Spectrumvisie innoveren op het gebied van informatiebeveiliging, zowel technisch, fysiek als organisatorisch. Voor meer informatie kunt u de privacyverklaring raadplegen waarin wij transparant zijn over de wijze waarop wij uw gegevens beschermen.

Heeft u nog aanvullende vragen, stuurt u ons dan een email.