De Nederlandse Vereniging voor Autisme vroeg mij in de autismeweek van 2020 een artikeltje te schrijven over het thuisonderwijs in relatie tot autisme en het Autismepaspoort.

Ik beschreef mijn ervaringen als moeder van een struggelende puber van 14 die haar weg moet vinden in het oerwoud aan digitale input. En hoe belangrijk het ook nu weer is om te zien wat ze van mij nodig heeft om zich goed te voelen en dat onderwijs aan te kunnen. En hoe een Autismepaspoort ouders, maar zeker ook leerkrachten en zorgverleners kan helpen om deze ondersteuningsbehoeften in beeld te krijgen en daardoor ook eerder n beter te (h)erkennen als ze zich voordoen.

Het artikel werd gepubliceerd in het speciale online “Corona-Autismeweek-Magazine”, dat in het teken stond van prikkels.