Het Autismepaspoort inzetten binnen het onderwijs

Expertisepakketten voor scholen

Door middel van een consult van een van onze autismeconsulenten, voorlichtingsmateriaal en meer zorgen we samen dat jullie het Autismepaspoort met nog meer succes kunnen introduceren en gebruiken op school.

Het Autismepaspoort geeft leerkrachten houvast

Leerkrachten hebben vaak geen de tijd om de dikke dossiers van leerlingen met autisme grondig door te lezen. Dat maakt het moeilijk om een totaalbeeld te krijgen van het autisme van een leerling. In het ergste geval wordt aan de behoeftes van de leerling voorbijgegaan. Niet alleen voelt een leerling zich daardoor onbegrepen, maar het staat ook de ontwikkeling van het kind in de weg.

Met het Autismepaspoort geef je leerkrachten een tool waarmee ze in één oogopslag inzicht hebben in de kwaliteiten, beperkingen en behoeftes van een leerling met autisme. Zo kan onderwijs worden geboden, waarbij rekening wordt gehouden met de ondersteuningsbehoeften van de leerling. Durf het eens anders te doen. Een stap buiten de gangbare paden, is een stap naar inclusiever onderwijs.

Een goede start van het nieuwe schooljaar

Het nieuwe schooljaar is voor leerlingen én ouders al spannend genoeg. Wanneer een kind autisme heeft, is een nieuwe start al helemaal een uitdaging. In deze situatie biedt het Autismepaspoort houvast voor alle partijen. De ouders kunnen het document tijdens de zomervakantie al invullen. De leerkracht heeft met het ingevulde paspoort letterlijk de ondersteuningsbehoeften van de leerling in handen. Zo kunnen ouders hun kind met een gerust hart het nieuwe schooljaar in laten gaan.

Het expertisepakket brengt leerlingen met autisme in beeld

Met onze expertisepakketten helpen wij scholen bij het effectief inzetten van het Autismepaspoort. Als leerkrachten weten hoe ze de informatie uit het Autismepaspoort moeten interpreteren en vertalen naar de praktijk, kan worden voorkomen dat leerlingen met autisme worden over- of ondervraagd.

Alle expertisepakketten bevatten voorlichtingsmateriaal voor het succesvol introduceren van het Autismepaspoort op school. Denk aan ouderbrieven, invulhandleidingen en uitleg-animaties. Je kunt ook kiezen voor een e-learning of live lezing over het Autismepaspoort en de thema’s die erop voorkomen. Daarnaast komt een van onze senior autismeconsulenten een consult geven over het lezen en toepassen van het Autismepaspoort.

Dit doen onze senior autismeconsulenten:
 • Uitleg geven over autisme en de thema’s op het Autismepaspoort

 • Meedenken over hoe het Autismepaspoort in te bedden is in de zorgstructuur van het onderwijs

 • Met het Autismepaspoort in de hand, observeren in de klas. Om daarmee samen met de leerkracht te zoeken naar helpende aanpassingen, voor zowel de leerling als leerkracht

 • Meedenken over hoe het Autismepaspoort kan dienen als fundering voor het ontwerpen van een aanpak, waarbij leerlingen met autisme zich optimaal kunnen ontwikkelen

Onze leerkrachten zijn superenthousiast over het paspoort. Het werkt zo verhelderend, is overzichtelijk en behapbaar, en het is tegelijkertijd zo veelzeggend over de eigenheid van een leerling. Bij elke vergadering of klassenraad wordt het paspoort van de leerling in kwestie steeds meegenomen. Het paspoort vormt de beginsituatie om werkpunten binnen individuele cyclische handelingsplanning aan te koppelen (zeker aangaande de executieve functies).

Ik vind jullie paspoorten en website een voorbeeld van ‘good practice’, een ‘absolute must have’, als hulpmiddel…  Wij zijn alleszins zeer tevreden en overtuigd van de absolute meerwaarde binnen onze klaswerking.

Mijke Casteels - Coördinator OV4 Astroom, BA Campus Pitzemburg, Mechelen (België)

De duidelijke meerwaarde die Suzanne kenmerkt, is het zoeken van de ‘waaroms’ achter het gedrag en het gebruik van het Autismepaspoort geeft daarbij een zeer duidelijk en richtinggevend handvat. Positief hieraan is verder dat naast leerkracht en overige begeleiders op school ook de ouders hierbij betrokken worden. Het Autismepaspoort is écht een samenvatting wat heel veel richtingen geeft voor verdere begeleiding. Nadat het Autismepaspoort in breed team is besproken, is er aan de slag gegaan. Hierbij vind ik sterk dat ze het totale kind wil zien: cognitief functioneren, sociaal-emotioneel, prikkelverwerking enz. Het effect van de begeleiding van Suzanne is zeer duidelijk merkbaar bij de leerling zelf (veel méér in comfortzone), bij het team en ook school-breed heeft Suzanne ons geholpen in het definiëren van de passende randvoorwaarden voor deze leerlingen.

Corrie Hoogeveen - Orthopedagoge, Rehoboth Onderwijs en Zorg

Kies één van de expertisepakketten

Pakket 1

695,-
 • Gratis intake consulent
 • 2,5 uur consultatie consulent
 • Drie Autismepaspoorten (meer bestellen kan altijd)
 • Basismateriaal bestaande uit: Animatie met uitleg, een folder, invulhandleiding, ouderbrieven en PowerPoint voor een ouderavond

Pakket 2

1295,-
 • Gratis intake consulent
 • 5 uur consultatie consulent
 • Drie Autismepaspoorten (meer bestellen kan altijd)
 • Basismateriaal bestaande uit: Animatie met uitleg, een folder, invulhandleiding, ouderbrieven en PowerPoint voor een ouderavond
 • Animatiepakket met video’s over alle zintuigen
 • E-learning webinar over het Autismepaspoort
 • Boek ‘Autisme anders bekijken’

Pakket 3

1495,-
 • Gratis intake consulent
 • 5 uur consultatie consulent
 • Drie Autismepaspoorten (meer bestellen kan altijd)
 • Basismateriaal bestaande uit: Animatie met uitleg, een folder, invulhandleiding, ouderbrieven en PowerPoint voor een ouderavond
 • Animatiepakket met video’s over alle zintuigen
 • E-learning webinar over het Autismepaspoort
 • Boek ‘Autisme anders bekijken’
 • Live lezing over het autismepaspoort door één van onze consulenten (1 uur)
 • 10% Korting op alle scholing vanuit Spectrumvisie

Pakket 4

2695,-
 • Gratis intake consulent
 • 10 uur consultatie consulent
 • Vijf Autismepaspoorten (meer bestellen kan altijd)
 • Basismateriaal bestaande uit: Animatie met uitleg, een folder, invulhandleiding, ouderbrieven en PowerPoint voor een ouderavond
 • Animatiepakket met video’s over alle zintuigen
 • E-learning webinar over het Autismepaspoort
 • Boek ‘Autisme anders bekijken’
 • Live lezing ‘Autisme anders bekijken’ door Suzanne Agterberg, bedenker van het Autismepaspoort (3 uur)
 • 20% Korting op alle autismescholing vanuit Spectrumvisie

De bovenstaande prijzen zijn exclusief de daarvoor geldende btw-tarieven. Kies je voor scholing op locatie? Dan wordt er € 0,25 per kilometer en € 35,- (excl. btw) aan reistijdvergoeding gerekend. Eventuele parkeerkosten, kosten voor huur van locatie of presentatiemiddelen (met uitzondering van een HDMI-laptop) worden tevens doorberekend. Je ontvangt van ons altijd een op maat gemaakte offerte. Wil je als school meerdere Autismepaspoorten tegelijk gebruiken? Kijk dan hier voor onze interessante staffelkortingen.

Ook handig voor scholen

Spectrumvisie biedt het zintuiglijk profiel en de vaardighedenlijst uit het Autismepaspoort ook aan als losse producten voor scholen. Beide vragenlijsten helpen om in kaart te brengen wat een leerling nodig heeft om zich goed te voelen en te kunnen functioneren binnen het onderwijs.

Een spontane aanraking of zoemend geluid, het kan voor een leerling met autisme een relatief simpele trigger vormen voor het ervaren van spanning en stress. Vaak wordt helaas pas duidelijk waar een leerling over- of ondergevoelig voor is, als al gedrag wordt vertoond dat niet passend lijkt. Om het niet tot dit punt te laten komen, is het nodig om vooraf inzicht te hebben in deze triggers. Het zintuiglijk profiel geeft daarom inzicht de onzichtbare over- en ondergevoeligheden van een leerling.

Het zintuiglijk profiel bestaat uit een test van 232 vragen. De vragenlijst is ontwikkeld door Olga Bogdashina. De uitkomst van de test geeft leerkrachten een compleet overzicht van de gevoeligheden van een leerling. De leerkracht kan bij het lesgeven zo (preventief) rekening houden met de over- en ondergevoeligheden van de leerling. Zo kan onnodige frustratie vanuit beide kanten worden voorkomen.

Het zintuiglijk profiel is onderdeel van het Autismepaspoort, maar is ook als losse vragenlijst verkrijgbaar. Voor € 25,- krijg je toegang tot de test.

Let op: het profiel kun je invullen en aanpassen voor één persoon.

Welke schoolse vaardigheden bezit een leerling al en waarmee heeft hij of zij nog moeite? Om onderwijs te bieden dat aansluit bij de ontwikkeling, is het voor leerkrachten belangrijk om inzicht te hebben in de schoolse vaardigheden van een leerling. Zo kan waar nodig extra aandacht worden besteed aan vaardigheden die de leerling nog niet beheerst. Dit geldt zowel voor leerlingen met als zonder autisme.

De vaardighedenlijst brengt de (schoolse) vaardigheden in beeld, die nodig zijn om te kunnen functioneren op school en om thuis te kunnen leren. Het concept van de vaardighedenlijst is ontwikkeld door Henk Fibbe. Wij hebben een aparte vragenlijst ontwikkeld voor het primair en voortgezet onderwijs, zodat de vaardigheidsvragen optimaal aansluiten bij de ontwikkelingsfase van iedere leerling. De Executieve Vaardighedenlijst voor het voortgezet onderwijs is gebaseerd op de indeling van Dawson & Guare.

De vaardighedenlijst is onderdeel van het Autismepaspoort, maar kan ook als losse vragenlijst worden aangeschaft. Voor € 35,- kun je het document één jaar invullen en aanpassen.

Let op: de vaardighedenlijst kun je invullen en aanpassen voor één persoon.