Het Autismepaspoort

Laat zien wat er onder de waterspiegel speelt

Kinderen en volwassen met autisme worden te vaak niet gehoord. Om te zorgen dat zij zich goed voelen, is het nodig om passende ondersteuning te bieden. Het Autismepaspoort laat daarom in één oogopslag zien wat de kwaliteiten, beperkingen en behoeften zijn van iemand met autisme.

Het Autismepaspoort zorgt dat iedereen zich gehoord voelt

Een kind dat zich onbegrepen voelt, een leerling die zich niet veilig voelt op school of een werknemer die zich niet kan goed kan concentreren. Het leidt tot frustratie en onbegrip. Deze situaties kunnen vermeden worden, als duidelijk is op welke gebieden iemand met autisme ondersteuning nodig heeft.

Het Autismepaspoort biedt de oplossing. Aan de hand van één A4-document brengt het paspoort de kwaliteiten, beperkingen en behoeften van een iemand met autisme in beeld. Geen gegraaf in dossiers, maar alle informatie overzichtelijk op één plek. Zo zorgen we dat iedereen met autisme gehoord en gezien wordt.

  • Inzicht in de achterliggende oorzaken en triggers van het zichtbare gedrag
  • Mogelijk om preventief rekening te houden met ondersteuningsbehoeften

  • De omgeving op één lijn wat betreft het bieden van passende ondersteuning
  • Online gemakkelijk en veilig up-to-date informatie delen met derden.

“Wat ik lees is prachtig. Een overzichtelijk document waarin beschreven staat hoe je om moet gaan met het desbetreffende kind. Vooral het beknopte spreekt mij erg aan. Op deze manier krijg je snel inzicht in belangrijke factoren en hoef je een aantal valkuilen niet in te stappen. Grote voordelen zijn natuurlijk te behalen in elke overgang naar een andere/nieuwe situatie. De tijdsinvestering staat niet in verhouding tot wat het oplevert voor het kind; een uur invullen en iemand heeft hier jarenlang baat bij. De ervaring is inderdaad dat we werken met dikke dossier vol met informatie waarvan niet altijd meer te achterhalen is of het nog actueel is. Als je dit dossier gaat bestuderen, ben je minstens zoveel tijd kwijt. Wat mij aanspreekt in dit paspoort is dat er wordt uitgegaan van de behoefte van een kind. Prachtig om te lezen dat er voor het kind zelf ook een mogelijkheid is om input te geven. Wie kan nu beter vertellen waar rekening mee gehouden moet worden?”

Stef de Waard , Locatieleider SBO De Tender - Schagen

“Het invullen van het Autismepaspoort heeft voor mijzelf, maar ook voor mijn partner veel inzicht opgeleverd. Met name de vragenlijst over de zintuigen waren een openbaring waardoor ik me veel beter bewust ben van mijn gevoeligheden op dit gebied. Ik het het Autismepaspoort gebruikt tijdens een gesprek met een UWV arts en hij begreep daardoor heel snel hoe het nu écht met me gaat zonder dat ik dit helemaal hoefde uit te leggen.”

Ruben de Jong, Ervaringsdeskundige van 38 jaar oud

“Wat een geweldig product! Ik heb het Autismepaspoort ingevuld voor mijn zoontje van acht jaar. Omdat ik de gastentoegang heb gebruikt, heb ik samen met de intern begeleider van school (regulier basisschool) het Autismepaspoort in kunnen vullen. Grappig om te zien dat bij bepaalde thema’s thuis een ander beeld was dan op school. Ik werk elk half jaar de informatie bij zodat alles altijd voor iedereen duidelijk is.”

Samantha Steenhuizen , Moeder van een kind met autisme

“Ik vond het heel fijn om het Autismepaspoort in te vullen! Alles waar we mee te maken hebben, komt gewoon vanzelf langs. Ook de dingen waar je zelf al niet meer bij stilstaat. En wat voor mij als ouder ook zo fijn was, is dat iemand eindelijk eens de dingen op een rij heeft gezet die op jouw kind van toepassing zijn. Dat je het idee hebt dat er toch nog iemand is die het begrijpt ;-). Wat er staat is zo duidelijk en zo herkenbaar, ook in dat sensorische profiel, dat helpt enorm. En het hielp mij ook te realiseren hoeveel je zelf al hebt aangepast in je gedrag, denken, opvoeding, verwachtingen e.d, daardoor heb je zelf misschien ook niet eens goed in beeld hoeveel ‘hulp’ een ander jouw kind zou moeten geven om het goed te laten functioneren op school.”

Lief Geertsen , Moeder van een kind met autisme

Het Autismepaspoort zorgt voor bewustwording en begrip

Autisme is onzichtbaar. Dat maakt het voor de omgeving lastig om in te schatten wat iemand met autisme nodig heeft. Het Autismepaspoort geeft daarom inzicht in hoe autisme zich per individu uit. Het document biedt een totaalbeeld dat je verder laat lijken dan het stereotype van autisme.

Het Autismepaspoort zorgt voor bewustwording in elke context, waardoor het breed kan worden ingezet. Zo kan het document worden gebruikt door ouders en scholen om kinderen met autisme te ondersteunen. Ook door volwassen kan het Autismepaspoort worden ingezet om meer inzicht te verkrijgen in hun autisme.

Expertisepakketten voor scholen

Het Autismepaspoort geeft leerkrachten in één oogopslag inzicht in wat een leerling nodig heeft om goed te kunnen functioneren op school. Om leerlingen met autisme optimaal te ondersteunen, is het noodzakelijk dat de informatie uit het document goed geïnterpreteerd en toegepast wordt. Met onze expertisepakketten bieden wij scholen de handvatten om het Autismepaspoort effectief in te zetten. Ontvang een consult van een van onze senior autismeconsulenten, voorlichtingsmateriaal en meer.

“Nadat we voor onze leerlingen met autisme een Autismepaspoort gingen gebruiken, begrepen we dat we op gebieden onbewust onbekwaam waren. Door de aanvullende begeleiding vanuit Spectrumvisie kunnen we nu de optimale ondersteuning bieden voor deze kwetsbare leerlingen!”

E. Kroon, School voor speciaal onderwijs

De drijvende kracht achter het Autismepaspoort:

Suzanne Agterberg-Rouwhorst

Dikke dossiers en stapels losse papieren, een onoverzichtelijke berg met informatie over iemand met autisme. Met meer dan 25 onderwijservaring als leerkracht, interne begeleider en autismespecialist, is dit tafereel voor Suzanne maar al te herkenbaar. Ze zag met eigen ogen wat een gebrek aan inzicht in de ondersteuningsbehoeften van iemand met autisme kan doen. Het Autismepaspoort pakt dit probleem aan.

‘Het verschil kunnen maken voor mensen met autisme’, is Suzanne’s grootste passie. Het Autismepaspoort levert zeker een bijdrage aan deze missie.