Wij zorgen dat mensen met autisme worden gehoord

Over het Autismepaspoort & Spectrumvisie

Niemand met autisme is hetzelfde. Autisme heeft een breed spectrum aan kenmerken en uit zich bij iedereen anders. Toch heerst er nog altijd een standaard beeld van autisme, waardoor mensen met autisme zich vaak niet serieus genomen voelen.

Het Autismepaspoort laat ons verder kijken. Het geeft een totaalbeeld van de kwaliteiten, beperkingen en behoeften van iemand met autisme. Het maakt duidelijk wat iemand nodig heeft om zich goed te voelen. Het zorgt dat mensen met autisme wél gehoord en gezien worden.

‘Het verschil kunnen maken voor mensen met autisme’, is Suzanne’s grootste passie. Het Autismepaspoort levert zeker een bijdrage aan deze missie.

Suzanne Rouwhorst (voorheen Agterberg)

De drijvende kracht achter het Autismepaspoort

In 2014 sloot zij haar masterstudie tot autismespecialist cum laude af. Haar masteronderzoek ‘Autisme, een andere Wereld’ won niet alleen verschillende onderzoeksprijzen, de Fontys ‘Denk groter prijs 2014′ en NVA-HanneMieke prijs, maar vormt ook de basis voor het Autismepaspoort.

Met meer dan 25 jaar ervaring als leerkracht, interne begeleider en autismespecialist in het basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs, zag Suzanne zelf wat een gebrek aan inzicht in de ondersteuningsbehoeften van iemand met autisme kan doen. Meer dan eens kwam het voor dat het gedrag van een leerling verkeerd geïnterpreteerd werd, met frustratie en onbegrip als gevolg.

De dikke dossiers en stapels losse papieren, maken het vrijwel onmogelijk om alle belangrijke informatie over een leerling met autisme altijd bij de hand te hebben. Het Autismepaspoort lost dit probleem op. Het biedt de omgeving in één oogopslag inzicht de kwaliteiten, beperkingen en behoeften van iemand met autisme. Niet alleen binnen het onderwijs kan het Autismepaspoort effectief worden ingezet, maar voor alle mensen met autisme en hun omgeving biedt het document een uitkomst.

Niet alleen binnen het onderwijs kan het Autismepaspoort effectief worden ingezet, voor alle mensen met autisme en hun omgeving biedt het Autismepaspoort een uitkomst.

Meer weten over het Autismepaspoort?

Het Autismepaspoort is geen losstaand product, maar onderdeel van een reeks aan tools die is ontwikkeld door Spectrumvisie. Het boek ‘Autisme anders bekijken’ vormt de basis voor al deze tools. Het biedt voor ouders van kinderen met autisme en professionals een toegankelijke vertaling van Suzanne’s masteronderzoek. In het boek vind je waardevolle informatie over de acht thema’s uit het Autismepaspoort.

Het boek ‘Vind je eigen weg met jouw autisme’ behandelt dezelfde theorie als ‘Autisme anders bekijken’, maar is specifiek geschreven voor jongeren en volwassen met autisme. Het kan worden ingezet als aanvulling op het Autismepaspoort en als basis voor het geven van psycho-educatie. Zo kan meer inzicht worden verkregen in de unieke signalen en wegwijzers die horen bij iemand zijn of haar eigen autisme.

Met de psycho-educatie methodiekJouw Autisme kunnen professionals psycho-educatie geven aan jongeren met autisme. De methodiek bestaat uit een ToolBox met stevige, aantrekkelijke materialen. Daarnaast krijg je toegang tot onze online omgeving ‘Jouw Autisme Platform’. Hier vind je extra beeldmateriaal dat kan worden ingezet voor het geven van passende psycho-educatie.

Verder verdiepen in ‘Autisme anders bekijken’? Suzanne geeft lezingen en trainingen in zowel Nederland als België. Lees hier meer over mogelijke trainingen.