Suzanne won in 2014 de HanneMieke onderzoeksprijs voor het beste onderzoek over autisme. Dit onderzoek lag aan de basis van het Autismepaspoort. Reden genoeg voor de Nederlandse vereniging voor Autisme (NvA) om het Autismepaspoort uitgebreid ‘onder de loep’ te nemen in hun kwartaalblad. Daarnaast vindt eind maart 2015 de Nederlandse autismeweek plaats. Het thema van deze week is ‘Autisme is niet te genezen, onbegrip gelukkig wel’. Een artikel over het Autismepaspoort past hier natuurlijk erg goed. Niet voor niets stelt de NvA in haar juryrapport:  ‘De jury hoopt dat dit instrument ruim zal worden ingezet; het verdient brede toepassing en een deugdelijke evaluatie zodat dit verder geoptimaliseerd kan gaan worden’.