In de zomer van 2020 zijn wij heel druk geweest met het ontwikkelen van een vaardighedenlijst voor het voorgezet onderwijs. Dit, zoals bij ons gebruikelijk, gebruik makend van de theorie over autisme, in samenwerking met (ervarings)deskundigen uit het voortgezet onderwijs. Zoals de actuele theorie over tieners (met autisme) aangeeft; komen veel problemen in het voortgezet onderwijs voort uit het feit dat we deze adolescenten te vroeg te veel vrijheid en verantwoordelijkheid geven. Zij hebben vaak meer ondersteuning nodig om bepaalde vaardigheden eigen te maken, of te kunnen uitvoeren.

Wij zijn ontzettend trots en enthousiast over het beschikbaar komen van deze vaardighedenlijst als (gratis) optie bij het Autismepaspoort! De combinatie van zicht op autisme/ ondersteuningsbehoeften en dat waar op gedrag en vaardigheden zaken opvallen/ aandacht vragen is, zoals eerder gebleken bij het inzetten van de vaardighedenlijst in het Primair Onderwijs, een heel effectieve manier van beeldvorming. Iets waar je als school mee verder kunt!