Gastentoegang Autismepaspoort

De eigenaar van het Autismepaspoort kan een school zijn, een instelling, een ouder/verzorger of een persoon met autisme zelf. Omdat er tijdens het invullen van het Autismepaspoort veel vragen worden gesteld, kunnen wij ons voorstellen dat een eigenaar van een Autismepaspoort graag een derde persoon toegang wil geven tot het Autismepaspoort. Dit omdat deze persoon bijvoorbeeld een beter beeld heeft bij dat onderdeel. Hier is de gastentoegang voor bedacht. Deze functie moet natuurlijk wel veilig blijven. Daarom leggen we op deze pagina uit hoe de gastentoegang werkt. Dit doen we vanuit het perspectief van de persoon die de tijdelijke toegang geeft en de persoon die de tijdelijke toegang krijgt.

Je wil een ander persoon toegang geven tot een Autismepaspoort

Voorwaarde voor het geven van toestemming aan een derde, is dat het Autismepaspoort voorzien is van een aantal standaard gegevens. Je herkent dit snel omdat een ‘leeg’ Autismepaspoort een kleine blauwe ‘N’ laat zien vóór het vakje waarmee je het Autismepaspoort selecteert. Delen is dan niet mogelijk. Delen kan wél als er een geel, of een groen vinkje staat afgebeeld. Staat er een rood vinkje, dan is je Autismepaspoort verlopen en dien je het te verlengen. Omdat een derde gaat werken in het Autismepaspoort adviseren wij je om een print (of PDF) te bewaren als er al een deel door jou is ingevuld.

Belangrijk : Het is handig om duidelijk te bespreken met de persoon die toegang krijgt, welke onderdelen hij/zij moet invullen.

De procedure voor het toegang geven is als volgt:

 • Log in op je account volgens de normale manier

 • Selecteer het Autismepaspoort wat je wilt delen door hem aan te vinken in je account

 • Klik op de knop in de kolom ‘gastentoegang’ op de knop om de gastentoegang aan te zetten

 • Er verschijnt een scherm waar je de naam van de persoon die je toegang wil geven invult en ook zijn/haar e-mailadres

 • Druk op de knop verzenden

 • De persoon in kwestie krijgt een mail met inloginstructies zonder toegangscode

 • Als laatste stuur je handmatig een e-mail naar de persoon in kwestie waarin je alleen de toegangscode vermeld. Deze toegangscode staat achter de knop in de kolom ‘gastentoegang in je account.

 • Nu kan er ingelogd worden door degene die toegang krijgt.

Je krijgt toegang tot een Autismepaspoort

De eigenaar van een Autismepaspoort vraagt je om (een deel) van een bestaand Autismepaspoort in te vullen. Vaak gebeurt dit omdat de houder van het Autismepaspoort vindt dat een deel van het Autismepaspoort beter door jou kan worden ingevuld. Hiermee wordt de kwaliteit van het Autismepaspoort meestal beter. Het kan dus gebeuren dat een aantal onderdelen van het Autismepaspoort al is ingevuld (groen vinkje) en een deel nog niet volledig is ingevuld (geel vinkje). Vaak wordt je hulp gevraagd bij de onderdelen met een geel vinkje. Heb je twijfel? Neem dan contact op met de houder van het Autismepaspoort. Meestal zal deze persoon dit al met je doorgenomen hebben.

De procedure voor het toegang krijgen is als volgt:

 • Je ontvangt een e-mail van mail@autismepaspoort.nl met inloginstructies

 • Je ontvangt een e-mail van de houder van het Autismepaspoort met een toegangscode

 • Schrijf het paspoortnummer, het klantnummer en de toegangscode op die in deze mails staan

 • Vul de gevraagde informatie in op deze pagina. Bij de verificatiecode tik je het nummer in wat áchter het betreffende invulveldje staat

 • Druk op de knop verzenden

 • Je bent ingelogd en kunt beginnen met het aanpassen van de besproken onderdelen