In het Autismepaspoort wordt het onderdeel zintuiglijke waarneming behandeld aan de hand van de door Olga Bogdashina ontwikkelde vragenlijst ‘Sensory Profile’ Dit profiel kan worden afgenomen tijdens het invullen van het Autismepaspoort en creëert een helder overzicht hoe het kind met autisme scoort op de zeven zintuigen. Met deze score weten we hoe gevoelig een kind is op een bepaald zintuig, maar kennen we nog niet de specifieke gevoeligheden. Daarom wordt vanaf vandaag bij elk ingevuld zintuiglijk profiel in het Autismepaspoort een bijlage bij het Autismepaspoort geprint waarin deze gevoeligheden per zintuig worden genoemd. Het spreekt voor zich dat niet elk kind gelijk is en met dit overzicht uitstekend rekening kan worden gehouden met deze gevoeligheden.