Het kind met autisme, en in het bijzonder zijn/haar behoeften, staat centraal bij het gebruik van het Autismepaspoort. Het is nu mogelijk om ook kinderen hun visie te laten geven op de tien onderdelen van het Autismepaspoort. Het invulbare paspoort waarmee kinderen aan het woord komen noemen we ‘mijn eigen Autismepaspoort’ en kan eenvoudig gedownload worden in de applicatie en vervolgens door het kind zelf (of samen met een ouder of leerkracht) worden ingevuld. Bij de opmaak is rekening gehouden met eenvoudiger taalgebruik en is de layout voorzien van het hoofdfiguur uit het boek ‘Autisme anders bekijken’ dat op 4 september uitkomt. Door het laten invullen van ‘mijn eigen Autismepaspoort’ geef je een kind een stem in zijn eigen ‘dossiervorming’. Ook is het een goed handvat om het ‘echte’ paspoort met een kind te bespreken, en te zien wat er van de informatie voor het kind het meest belangrijk of impactvol is (geweest).

Klik hier om een Autismepaspoort (met als kosteloze toevoeging nu het eigen Autismepaspoort) te bestellen.